Bestämmelser

Medlemskort löses hos föreningen kassör Sanne Sautter eller via girering. För att inneha medlemskap ska du vara fiskerättsägare eller vara make/maka eller barn (upp till 18 års ålder) till denne, alternativt vara fast boende i området eller inneha fritidshus i området. För att få fiska skall Du dessutom ha löst medlemsavgift senast 30/4 (200kr/år).

Du kan betala ditt medlemskap via Swish; nr 123 371 55 88.

Allt fiske som inte specificeras enligt regelverket nedan är förbjudet!

Du får följande rättigheter med Ditt medlemskap:

1. Du får fiska med maximalt 4 nät (120 m)/dygn i hela fiskevårdsområdet (utom i Makaure, se nedan) inklusive det som räknas som strömmande vatten (se karta på internet eller anslagstavlorna) till den 1:a september. Fr.o.m. den 1/9 får Du fiska med fritt antal nät och utan begränsning av maskstorlek söder om strömområdet. Norr om strömområdet får Du fiska med fyra nät efter den 1/9. Om flera medlemmar som hjälps åt med fisket får Ni var och en fiska med 4 nät.

I Makaure får man fiska med maximalt fyra nät/medlem under sommaren. OBS, det kan råda förbudstid under sommaren p .g.a. fiskeutsättningar (kolla anslagstavlan). Nätfiske efter sellak är dock tillåtet året runt inom hela fvo.

Nätfiske från is är inte tillåtet i Makaure. Nätfiske med 4 nät kommer dock att vara tillåtet under hösten fr.o.m. 1/10 till dess isen fryser på grundare områden (i Makaure) utmärkta i terrängen och på karta. Du måste märka ut Dina nät tydligt i båda ändarna med Ditt namn.

2. Du får fiska med not.

3. Du får fiska med obegränsat antal mjärden och ryssjor. Du måste märka dina redskap med namn.

4. Du får fiska med 4 st handredskap och trollingutrustning per båt i hela vatten området under sommarsäsong. Du får fiska med en utter utrustad med tre flugor per båt utanför strömmande vatten. Fiske med ytgående sidoparavan är dock ej tillåtet.

5. Lakfiske med spö är tillåtet hela året och Du får, efter att ha kontaktat styrelsen eller tillsynsman, fiska lake med spö i strömmande vatten under hösten på förbudstid. Eventuellt fångad öring eller harr återutsättes.

Övriga generella regler och instruktioner

  • Minimimått: Öring 40 cm. Harr 25 cm.
  • OBS! Båtsabäcken är fridlyst från allt fiske förutom under tiden former fr.o.m. 29/6 t.o.m. 22/7 2018. Medlemmar och köpare av årskort får fiska i bäcken under denna tid. Enbart fiske med fluga är tillåtet (flugspö eller flugkast). Catch and release på öring. För harr gäller minimimått (25 cm).
  • Du måste märka ut Dina nät tydligt i båda ändarna med Ditt namn. Även mjärden ska märkas med namn på den som fiskar.
  • Det råder fiskeförbud i strömmande vatten under tiden 1:a september – fiskepremiären i början av juni.

Kom ihåg att du som fiskar alltid är skyldig att ta reda på vilka regler som gäller för området där du fiskar!

Välkommen till Mellanströms fiskevårdsområde – styrelsen!