Bestämmelser

Information om bestämmelser och priser för fiskekortsinnehavare i Mellanströms FVO 2020

1 § Allt fiske som inte specificeras enligt regelverket nedan är förbjudet!

2 § Barn upp till och med 15 års ålder fiskar utan kostnad med handredskap på målsmans fiskekort. 

3 § Du får fiska med 4 st handredskap och trollingutrustning per båt i hela fiskevårdsområdet under sommarsäsong. Du får fiska med en utter utrustad med tre flugor per båt utanför strömmande vatten. Fiske med ytgående sidoparavan är dock ej tillåtet. 

4 § Minimimått: Öring 40 cm. Harr 30 cm.

5 § Fiskeförbud råder inom områdets strömmande vatten gäller under tiden 1:a september – fiskepremiären i början av juni.

6 § Båtsabäcken är fridlyst från allt fiske förutom under tiden former fr.o.m. 1/7 t.o.m. 31/7 2020. Medlemmar och köpare av årskort får då fiska i bäcken. Enbart fiske med fluga är tillåtet (flugspö eller flugkast). Catch and release på öring. För harr gäller minimimått.

Vid hög vattentemperatur och lågt vattenstånd kan fisket komma att avlysas.

7 § Årskorten gäller för kalenderår!

Förutom ovan nämnda regler gäller Fiskelagen (1993:787) samt Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen som grundläggande regelverk.

Kom ihåg att du som fiskar alltid är skyldig att ta reda på vilka regler som gäller för området där du fiskar!

Välkommen till Mellanströms fiskevårdsområde – styrelsen!