månadsarkiv: september 2013

Ny lekplats vid Folkets Hus i Mellanström

År 2008 fick byn Mellanström en ”Byapeng” på 20 000 kr. Vid ett byamöte resonerade vi om vad vi skulle göra för pengarna. Förslaget om att rusta upp lekplatsen fick störst gehör.

Den gamla lekplatsen stod på privat mark och vi bestämde oss för att flytta lekplatsen till Folkets hus mark.  Marco Buttner som bor i Mellanström, ritade ett förslag på ny lekplats med äventyrsbane-tema och han valdes även till projektledare. Efter markförberedelser grävdes stolpar ner i marken för att utgöra stomme. Sen har äventyrsbanan byggts. Den består av tre hus, rutschkana, hängbro, gungor mm. Stolparna slipades och sandpapprades för att få bort stickor. Bark har använts som marktäckare, den breddes ut med hjälp både av traktorer och handkraft. En stor sandlåda har också  anlagts vid lekplatsen. Det finns även en grillplats med tillhörande bänkar invid lekplatsen.

Arbetet med lekplatsen startade hösten 2008 och pågick under hela sommaren 2009. Den blev klar under hösten 2009.  Vi hade en första provinvigning då barnen klippte band och vi grillade och åt tillsammans. I juni 2010 genomfördes en besiktning med godkänt resultat och den 15 juni hade vi en mer officiell invigning med Arjeplogs kommunalråd som klippte band.

Ett stort antal arbetstimmar har lagts ner vid den nya lekplatsen och de som jobbar är barnfamiljerna  i byarna Mellanström och Kasker.