Fiske

I Mellanströms fiskevårdsområde finns många fina fiskevatten med möjligheter till goda fångster av till exempel abborre, gädda, harr, sik och öring. Vi använder oss framförallt av fiskekort.se för att sälja fiskekort, och där kan ni även läsa vilka bestämmelser som gäller. Tänk på att du som fiskare i våra vatten är skyldig att känna till de fiskeregler som finns!

Vill ni köpa fiskekort av en person i byn går det också bra, information om vart ni då ska vända er hittar ni här, och ni kan även läsa de senaste årens årsmötesprotokoll.

Fiskebilder från Mellanström

DSC_0025 DSC_0022

Fiskefilm från Mellanström

Elias Helstad har producerat den här fina filmen om flugfiske i Mellanström. Den är klart sevärd!