Projekt: Friluftsliv i Mellanström

De stora sjöarna i Arjeplogs kommun har under lång tid lockat trollingfiskare som drömt om att fånga Bergnäs- och Hornavanöring. De senaste tio åren har sjöarna även blivit ett populärt resmål för internationella gäddfisketurister. Flera av dessa gäddfisketurister från bl.a. Frankrike fiskar årligen i Mellanströms fiskevårdsområde. Vi har naturligtvis även flera besökare från närmare håll som övriga Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Som en del i en större satsning för att utveckla fisketurismen under 90-talet byggdes flera vindskydd och grillplatser inom Mellanströms fiskevårdsområde. Enligt uppgift byggdes de dels av dåvarande Skogsvårdsstyrelsen och ideellt av Mellanströms fiskevårdsområde. Eftersom anläggningarna är över 20 år gamla och har nyttjats flitigt börjar flera av dem vara i dåligt skick.

Flera av rastplatserna nyttjas även av förbipasserande turister som inte fiskar. Exempelvis lokala skoterutflykter och kajakpaddlande turister från t.ex. Nederländerna och Tyskland.

Mellanströms fiskevårdsområde har sökt och fått projektmedel av Leader Lappland. Vi ska renovera/byta ut de eldplatser och vindskydd som finns utplacerade inom fiskevårdsområdet. Detta vill vi göra för att förstärka besöksmålet och bidra till en mer attraktiv turistdestination. Men vi vill även bibehålla eller öka möjligheterna för närboende att nyttja detta område för rekreation och fiske.

Lokala entreprenörer kommer att nyttjas för att producera nya eldstäder mm vilket är positivt ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv och för att gynna den lokala ekonomin.

Avslutningsvis har vi även inom ramen för projektet hjälpt till att arrangera en friluftsdag där elever från grundskolan i Arjeplog pimpelfiskade i våra vatten.

Ni kan även hitta information om projekt på Leader Lapplands hemsida.