Jakt i Mellanström

Mellanströms Viltvårdsområdesförening förfogar över ca 9000 hektar mark i direkt anslutning till byn, och det bedrivs såväl älgjakt som småviltsjakt på markerna. Jaktkort för småvilt kan lösas hos Lars Sundqvist, Kaskervägen 8. Han kan även nås på 070-654 46 96. Hos Lars kan man även köpa en karta över jaktmarken för 100 kr. Möjlighet finns att betala med Swish eller kontant. 

Priser för småvilt 

  • Årskort  
    • Jakträttsbevis småvilt för boende eller innehavare av fritidsfastighet inom området: 500 kr  
    • Jakträttsbevis småvilt för övriga, samt bybor/markägare som aktivt väljer att ej upplåta mark till viltvårdsområdet: 1000 kr  
  • Veckokort 300 kr/vecka 
  • Dagskort 75 kr/dag 

För markägare gäller följande priser: 

  • Jakträttsbevis för enbart småvilt: 300 kr  
  • Markägare uppbär även möjlighet att köpa till jakträttsbevis för småvilt till familjemedlemmar (make/maka/barn) för 300 kr/person. 
Småviltsjakt i Mellanström

Älgjakt 

Är du intresserad av älgjakt kan du ansöka om att bli medlem i föreningen. Årsmötesbeslut krävs för att kunna bli medlem. Det krävs också att du arrenderar 50 hektar mark av någon av markägarna. Det finns gott om mark att arrendera.  

Ta kontakt med föreningens ordförande Johannas Lundqvist om du vill veta mer, han nås på johannes_lundqvist@hotmail.com alternativt 070-685 29 78.