Mellanström sommaren 2014

Evenemang i Mellanström under sommaren 2014

Lördag 7 juni Fiskepremiär kl 12.00 – 14.00, mellan broarna med underhållning. Medarr. ABF.

Lördag 28 juni Loppmarknadspremiär i Folkets Hus kl 11.00 – 16.00 med underhållning.  Medarr. ABF.

Söndag 29 juni Loppmarknaden fortsätter kl 12.00 – 15.00 med underhållning. Medarr. ABF.

Onsdagar 2 – 30 juli Loppmarknad kl 18.00 – 21.00 med underhållning, alla onsdagar tom 30/7. Medarr. ABF.

Torsdag 3 juli Makkaurrundan start kl 19.00 vid Folkets Hus  Information: Helge Lindahl 0961-50019.

Söndag 20 juli Kulturdag med slåtter och notdragning vid kajen i Kasker kl. 13.00. Information i händelse av regn: Sture Söderberg 070-350 13 40. Medarr. ABF


Se kommande annonsering!

Brännboll, Fotboll, Skogspromenad (stig mot Sjunesåive, Båtsabäcken), Promenad på kostigar upp till Gaika…

Arrangörer: Föreningarna i Mellanström

Välkomna!