Årsmöte för Mellanströms fiskevårdsområde

Kallelse till årsmöte för Mellanströms fiskevårdsområde

Tid: Söndag den 20/3 kl 16.00

Plats: Mellanström, Folkets hus

Välkomna, hälsar styrelsen!