Kallelse till årsmöte för Mellanströms skoterklubb

Söndagen den 8 januari 2017 kl 16.00 är det dags för årsmöte för Mellanströms skoterklubb. 
Plats: Folkets hus i Mellanström

Välkomna, hälsar styrelsen