Kallelse till årsmöte OBS NY TID!

Årsmöte för Mellanströms fiskevårdsområde

Tid: Tisdag den 17/3 kl 19.00
Plats: Mellanström, Folkets hus

Välkomna, hälsar styrelsen!