Årsmöte för Mellanströms Fiskevårdsområde

Kallelse till årsmöte för Mellanströms fiskevårdsområde
Tid: Söndag den 20/3 kl 16.00
Plats: Mellanström, Folkets hus

Välkomna, hälsar styrelsen!