Årsmöte för Mellanströms Fiskevårdsområde

Här kommer en kallelse till årsmöte för Mellanströms fiskevårdsområde!

Tid: Söndag den 26/3 kl 15.00
Plats: Mellanström, Folkets hus

Välkommen, hälsar styrelsen!