Årsmöte för Mellanström FVO 2024

Härmed kallas till årsmöte för Mellanströms fiskevårdsområde

Tid: Söndag den 10/3 kl 16.00
Plats: Mellanström, Folkets hus

Välkomna, hälsar styrelsen!